Eneco Smart Meter roll-out platform

Eneco zag zich geconfronteerd met veranderingen in wet- en regelgeving, zoals het MeterMarktmodel, het Leveranciersmodel en het Capaciteitstarief, waarbij m.n. de verplichte uitrol van Slimme Meters een grote impact had. Dit betekende dat Eneco in 2011 moest opschalen van 80.000 meterbewegingen per jaar, naar het realiseren van 4 miljoen meterwisselingen op 2 miljoen locaties in 6 jaar tijd. De organisatie was voor deze opschaling nog te sterk persoonsafhankelijk, tijdrovend en onvoldoende KPI-gericht. Er was een verandering vereist van een capaciteitsgedreven organisatie naar een vraag-gedreven organisatie. Hiermee werd ook optimalisatie van de kernprocessen noodzakelijk: de meterhandelingen (-wissel, -opname, storingsafhandeling e.d.) en alle daarmee samenhangende processen.

Om de transitie te realiseren werden twee nieuwe IT-systemen geïmplementeerd. (1) Interne en externe Planning & Control (P&C) systemen voor zowel planning en coördinatie van uitvoeringsopdrachten als ondersteuning van uitvoeringswerkzaamheden (buitendienst). (2) Het ‘Doorsluisluik’ (DSL); een interface tussen de verschillende bestaande systemen, gericht op business process management en integratie.

DLP was consultant en projectmanager in dit grootschalige ICT-project en o.a. betrokken bij: procesontwerp voor het DSL-platform, programma management, communicatiestrategie en faciliteren van besluitvorming. Het projectmanagement werd uitgevoerd conform PRINCE2.